VMware Vrealize operations

 

מורכבות המערכות בסביבה הווירטואלית מחדדת את הצורך במערכת ניטור יעילה המסוגלת לספק נקודת מבט מרכזית על חלקי המערכת. Vrealize operations – הנה תוכנת ניטור הרוכבת על התשתית הווירטואלית ומספקת מאה אחוזי אינטגרציה עם מכלול הרכיבים במערך הווירטואלי. מרגע ההתקנה המערכת אוספת נתונים, בודקת מה קורה עם כל שרת ומבצעת נורמליזציה של הסביבה הווירטואלית על פי הלימוד החכם שהיא עורכת לתשתית. מהרגע שהוגדרה נורמליזציה, ניתן לזהות בקלות אנומליות של רכיבים בתשתית. כך למשל, ניתן לזהות ששרת מסוים, שבאופן רגיל אינו עובד באופן מסיבי במהלכן של שעות מסוימות, מתחיל פתאום לעבוד באופן חריג מהנורמל. המערכת יודעת להפיק על כך התראה מיידית ולאפשר למנהלי המערכת לזהות חריגות מבעוד מועד ולמנוע אסקלציה של תרחישי אבטחת מידע, תחזוקה וכד'.

 

אפשרות זו מהווה חלק מהתפיסה אותה מובילה כיום ווי אנקור בארגונים – תפיסת ה- Software Define Data Center.

 

 

VMware HYPERIC

 

בין האתגרים האופייניים של מנהלי תשתיות מצוי הצורך לפקח על הקצאתם של משאבים שונים ולוודא שהם מנוצלים בצורה היעילה והחסכונית ביותר. מענה לאתגר זה ניתן להשיג באמצעות ניטור מכונות פיזיות והתקנים וירטואליים על ידי תוכנה בשם: HYPERIC.

 

פתרון תוכנה זה מאפשר לקבל דוחות מפורטים ולהציג את הניצולת של כל רכיב במערכת שהוקצה. בתרחיש אופייני לדוגמא ניתן להציג מפתח האומר שהוא צריך מכונה עם 20 ליבות ו-50 גיגה בייט של RAM. לאחר ההקצאה, דוגמת אותו מערכת ה-  HYPERIC ומתריעה שהוא מנצל בפועל כמות קטנה יותר של ליבות וזיכרון. המערכת יכולה לספק התרעה למפתח או למנהל, או במידת הצורך גם להקטין באופן אוטומטי את ההקצאה לרמת השימוש בפועל. באופן זה ניתן לנהל את המשאבים בצורה יעילה וחכמה יותר.

 

אוסף האפשרויות הללו מהווה חלק מהתפיסה אותה מובילה כיום ווי אנקור בארגונים – תפיסת ה- Software Define Data Center

 

 

 

 

חטיבת תשתיותוירטואליזציה >  ניטור התשתית הוירטואלית

we ankor