VRA - vRealize Automation

 

הצורך בהקמתן של סביבות מחשוב מורכבות מקבל מענה קל ופשוט מאי פעם הודות לפתרונות VRA – אוטומציה והקמה של סביבות וירטואליות. דוגמא אופיינית לאתגר מסוג זה ניתן לראות למשל במרכז הדרכה הנדרש להקים מידי בוקר כיתה חדשה עם 30 מכונות. באופן דומה ניתן לחשוב על ארגון פיתוח הנדרש להקים 300 או אף 3000 מכונות בעלות מאפיינים חדשים. פתרונות ה-VRAמספקים מענה לצורך זה ומאפשרים להקים תשתיות שלמות באפס זמן.

 

כחלק מהפיתרון ניתן להקים תשתיות מבודדות בתוך התשתית הווירטואלית. כך למשל, ניתן לשכפל לצוות פיתוח את סביבת הייצור לסביבה מבודדת, כך שיוכל לבצע ניסיונות על סביבה הזהה לסביבת הייצור מבלי לפגוע בה.

 

חלק מהאפשרויות הגלומות ב-VRA הנה ה- Self Service Portal. אפשרות זו מספקת למשתמשי קצה, או למנהלים, את היכולת העצמאית לבקש מכונה וירטואלית עבור צורך מסוים. פורטל המערכת מאפשר למלא טופס דרישות, ובמידה וקיימת הרשאה מתאימה, הסביבה אף תוקם אוטומטית.

רכיב ה vRealize  Orchestrator יאפשר להקים על המכונה גם שירותים נוספים כמו Visual Studio וכד', ללא התערבות של מנהל תשתיות.

 

אפשרות זו מהווה חלק מהתפיסה אותה מובילה כיום ווי אנקור בארגונים – תפיסת ה- Software Define Data Center.

חטיבת תשתיותוירטואליזציה >  אוטומציה והקמת סביבות וירטואליות

we ankor