חברת ווי אנקור מאפשרת ללקוחותיה להנות מהניסיון העשיר והמגוון שצברה בעולם אבטחת המידע בכלל ובעולם ניהול אירועי אבטחת המידע בפרט באמצעות שירות מנוהל. במסגרת השירות מוקם מערך של איסוף, אחסון וניהול אירועי אבטחת מידע, מגובה בסך הניסיון והידע הרבים שצברה החברה, תוך שימוש במתודולוגיית הניהול והטיפול באירועי אבטחת המידע ובהתאמה מוחלטת לצרכי הלקוח.

 

 

על סמך המידע הנאסף וניתוחו, יועברו דו"חות מתוזמנים הנשלחים לגורמים הרלוונטיים בארגון הלקוח, כמו גם התראות בזמן אמת שיועברו בדואר \ SMS לגורמים המטפלים אצל הלקוח.

 

השירות המנוהל של חברת ווי אנקור מבוסס על הידע שנצבר במאות פרויקטים מוצלחים בעולם ניהול אירועי אבטחת המידע, וככאלה, מבטיחים כי הפתרונות והתהליכים הטכניים שבונים את השירות יציבים, אמינים ומייצרים תוצרים משמעותיים ללקוחתנו.

 

יתרונות השירות המנוהל:


ניטור תסריטי חדירה לרשת, חריגה ממדיניות, תקיפות תשתית ואפליקציה.

  • צמצום עלויות אחזקת מערכת SIEM (Security Information and Event Management).
  • צמצום עלויות הכשרת כוח אדם בתחומי אבטחת מידע (שימוש במהנדסי חברת ווי אנקור הן בתכנון והן ביישום).
  • צמצום עלויות פיתוח תוצרים לאירועי אבטחת מידע (שימוש בידע הצבור בחברת ווי אנקור) מענה לרגולציות בתחום בקרת שינויים ובתחום ניטור מערכות (PCI, SOX ואחרים).
  • שמירה תחקור של אירועי ולוגים של מערכות בארגון.

 

we ankor